4 januari 2017 – Geregeld ben ik in gesprek met zowel trainingsbureaus in de markt van communicatieve vaardigheidsontwikkeling, als de HR-managers die zulke bureaus inhuren. De laatste jaren zijn zeven hardnekkige trends zichtbaar, die elk hun invloed hebben op beide kanten van deze markt. En op de deelnemer natuurlijk. Wat zijn de trends in trainingsland?

Bron: Traintool.com

1. Korter, minder, goedkoper

Ingegeven door de conjunctuur kortten veel organisaties de afgelopen jaren op het opleidingsbudget. Maar ook nu het weer beter gaat, zijn de kernwoorden bij inkoop van trainingen vaak: korter (want werknemer mag niet te lang van de werkvloer zijn), minder, goedkoper. Bureaus hebben vaker te maken met tenders en de besluitvorming bij HR(D) duurt langer.

2. Populair: sales, coaching, elkaar aanspreken

Van de reeks trainingsthema’s die het relatief goed doen, springen een paar in het oog. Allereerst sales. Hierbij geldt: hoe specifieker, hoe beter. Combinaties als sales en sector of sales en beroepsgroep (acquisitie voor advocaten, pitchen in de ict, etc) doen het goed. Dan coaching. Hoewel het hoogtepunt in de literatuur achter ons leek te liggen, geven diverse bureaus aan dat coaching in relatie tot leiderschap blijft lopen. Tot slot blijkt dat veel klanten tegen de bureaus zeggen: ‘we zijn hier eigenlijk niet gewend om elkaar duidelijk aan te spreken op gedrag en (dis)functioneren en dat moet anders’. In cultuurprogramma’s zit vaak een stevige module ‘oefenen met elkaar duidelijk aanspreken’.

3. ‘Kwaliteit is niet genoeg’

Gevestigde trainingsbureaus hebben doorgaans warme contacten en historische contracten met hun klanten zowel voor de open lijn aanmeldingen als incompany trajecten. Die klanten worden echter wel veeleisender en switchen gemakkelijker. Zeker in het bedrijfsleven zijn positieve referenties, lidmaatschappen van brancheorganisaties en kwaliteitskeurmerken als het ware hygiënefactoren geworden voor (offreren voor) grote trajecten en een preferred supplier positie. L&D managers vertellen het bureau: “Ik wil best zaken blijven doen, maar als je niet de goedkoopste bent, geef me dan een andere specifieke USP om mijn keus voor jullie te verantwoorden”. Of zoals de eigenaar van een groot en ‘winnend’ bureau het letterlijk tegen me zei: “alleen een goede training is niet meer genoeg”.

4. Meedoen in academies door customer intimacy

(Middel)grote organisaties hebben eigen academies met specifieke programma’s omtrent thema’s als talent en management development, loopbaanpaden en competentieontwikkeling. Deze opdrachtgevers willen dat het bureau ‘customer intimate’ te werk gaat. Dat vraagt een grondige verdieping in de klant, zijn klanten en omgeving, de mensen, de functies en bijbehorende rollen. Iets ogenschijnlijks generieks als ‘functioneringsgesprekken’ of ‘feedback geven’ moet vervolgens aantoonbaar binnen die context behandeld worden.

5. Triggerende rendementsvragen

Opdrachtgevers vragen waar voor hun geld, en het adagium meten is weten doet opgeld. Via competentiescores, nulmetingen en 360 graden feedback wordt gezocht naar manieren om progressie te kwantificeren. Hoewel soms boterzacht, is dat allicht meer dan het klassieke ‘certificaat van deelname’. Zelf merk ik dat HR managers opveren zodra ik harde communicatieve vaardigheidsscores noem. Naast het meten en zien is ook het rendement een thema. Wat kun je redelijkerwijs verwachten van een dag op de hei? En wat zeggen de 10.000 uren van Ericsson ons over noodzaak om écht te leren onderhandelen, beïnvloeden, of contact leggen?

6. De organisatie of het bureau als facilitator van leercommunities

Een soft skill niveau (zoals een effectieve procesinterventie of openingsvraag) is lastig hard te maken, in de eerste plaats omdat het altijd persoonlijk en authentiek moet zijn. Dat maakt het des te interessanter wanneer je als lerende van verschillende kanten feedback krijgt: van domeindeskundigen, maar ook van andere deelnemers zoals collega’s. Het past in de tijdgeest om ‘wisdom of crowds’ te gebruiken (Iens i.p.v. Michelin, Zoover i.p.v. ANWB inspecteur). Bepaalde trainingsbureaus maken de beweging van domeinexpert naar facilitator van leercommunities, een ontwikkeling die ook binnenin organisaties terrein wint.

7. Online trainen wint terrein

De mengverhouding van de ‘blend’ verschuift meer naar online. De bureaus die deze beweging maken, verklaren hun keus met een aantal van bovengenoemde klant- en marktmotieven: kostenvoordelen, een USP kunnen bieden, de mogelijkheid tot specifiek maatwerk op thema en op klant, rendement meten, meer oefenen en het creëren van online leercommunities.