Skala op maat

Skala ontwerpt iedere training of traject op maat, zodat we zo goed mogelijk bij uw wensen en eisen kunnen aansluiten.
Als u vragen heeft over de diverse mogelijkheden of andere ideeën wilt bespreken dan maken we graag een afspraak met u.


Home » Leidinggeven
Effectief leidinggeven

Leidinggeven is een woord met veel verantwoordelijkheden. Zowel het daadwerkelijk geven van leiding als het vervullen van een voorbeeldrol vragen om vele kwaliteiten en vaardigheden. Soms kan het best lastig zijn daarin de juiste weg te vinden en keuzes te maken richting het gewenste doel. En dan heeft u ook nog met de medewerkers te maken. In deze training leert u uw eigen kwaliteiten zo effectief mogelijk in te zetten en bent u zich bewust van uw valkuilen en het effect daarvan op uw functioneren. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijke onderwerpen.

 •  De basis van communicatie
 •  De kracht van luisteren
 •  Je krijgt het antwoord dat je verdient
 •  Begrijp eerst voordat je begrepen wilt worden
 •  Gesprekstechnieken
 •  Situationeel leidinggeven
 •  Feedback geven
 •  Houding versus gedrag

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Motiveren en inspireren

Motiveren betekent letterlijk; “bemoedigen of energie geven aan… “ en de vertaling van inspireren is; “bezielen, aanvuren”. Beide woorden hebben dus een heel verschillende betekenis terwijl ze vaak door elkaar gebruikt worden. In deze training besteden we aandacht aan hoe u als leidinggevende een inspirerend voorbeeld kunt zijn en welke tools u kunt inzetten om uw medewerkers te motiveren. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijke onderwerpen.

 •  Wat is inspiratie – inspireren?
 •  Onderzoeksconclusies Harvard
 •  Leidinggeven en motivatie
 •  Leidinggeven middels skill – will matrix
 •  Uitgangspunten motivatie
 •  Effectief communiceren
 •  Houding versus gedrag

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken voeren

Als leidinggevende wordt er van u verwacht dat u de strategie van uw organisatie vertaalt naar de individuele doelen van uw medewerkers en tegelijkertijd de ontwikkeling van uw medewerkers stimuleert. Functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn daarbij een belangrijk instrument en bieden u de kans om naast heldere feedback tevens gerichte persoonlijke aandacht aan iedere medewerker te geven. In deze training leert u beide gesprekssoorten los van elkaar in te zetten en uitdagende en meetbare resultaten en competenties te bespreken met uw medewerkers. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijke onderwerpen.

 •  Effectief communiceren
 •  De kracht van luisteren – samenvatten – doorvragen
 •  Een goede voorbereiding is het halve werk
 •  Structuur aanbrengen in het gesprek
 •  Objectief of subjectief?
 •  Omgaan met lastige situaties en emoties
 •  Afspraken maken volgens MIS
 •  Goed brengen van slecht nieuws

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Leidinggeven en coachen

Een coachende manier van leidinggeven kan effectief en efficiënt zijn, maar het kan ook tot onduidelijkheid of miscommunicatie leiden. Bij coaching ligt het accent meer op het professioneel ontwikkelen en faciliteren dan op sturing en begeleiding waardoor u de medewerker stimuleert zijn of haar eigen kracht en kwaliteit in te zetten. In deze training gaan we uitgebreid in op de mogelijkheden die u hierbij heeft en krijgt u praktische tips om het geleerde direct toe te passen in de praktijk. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijke onderwerpen.

 •  De basis van communicatie
 •  De kracht van luisteren
 •  Verbaal volgen
 •  Vaardigheden van een coach
 •  Coaching volgens het GROW model
 •  De ‘luie’ coach
 •  De sandwich; coach en leidinggevende

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Vergadertechnieken

Vergaderen is nodig om doelstellingen te halen, de samenwerking goed te laten verlopen en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen of te houden. Vergaderingen zijn essentieel als het gaat om besluitvorming of het creëren van draagvlak. Toch verloopt een vergadering niet altijd effectief; duren ze vaak te lang, wordt er niet goed geluisterd of dwalen de deelnemers van het onderwerp af. In deze training leert u een vergadering te beginnen met een duidelijke doelstelling en maakt u een stappenplan om een vergadering effectiever en efficiënter te laten verlopen. Hieronder vindt u een greep uit de mogelijke onderwerpen.

 •  De basis van communicatie
 •  De kracht van luisteren
 •  Aannames en interpretatie
 •  Goed voorbereid van start
 •  5 stappen van effectief vergaderen
 •  Vasthouden van de rode draad
 •  Resultaatgericht vergaderen

Indien u vragen heeft of extra informatie wenst kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.