Over Skala

Eigenaresse en oprichtster Jolijn Alexandropoulos combineert haar passie voor het vak met jarenlange ervaring als trainer en coach voor kleine en grote organisaties.
Dat maakt dat Skala u naar de volgende trede op uw ontwikkelingspad kan begeleiden door advies en training te combineren en u een traject op maat te bieden dat het verschil maakt.


Home » Skala
Skala

Skala is van oorsprong een Grieks woord en betekent letterlijk “trap”. Deze trap symboliseert voor ons het leerproces. Iedere stap richting nieuw gedrag is er één en soms moet u eerst een stapje terug om daarna meerdere stappen vooruit te kunnen doen.  De weg naar boven heeft vele treden en bij ons is er geen eindstation. De trap is oneindig en ons motto is “je hoeft geen ander mens te worden om dingen eens anders aan te pakken”.

Skala bestaat uit trainers, coaches en acteurs met vele jaren ervaring die zich allen met passie en betrokkenheid inzetten voor hun opdrachten. Onze ervaring vindt u terug in assessmentontwikkeling, verandertrajecten, ontwikkelingsvraagstukken en coachingstrajecten voor zeer uiteenlopende bedrijven en instellingen. We stimuleren nieuw gedrag, zetten aan tot leren, houden het doel voor ogen en creëren een veilige leeromgeving.

Maatwerk: Al onze trainingen, zowel grote trajecten als eenmalige trainingen, worden op maat gemaakt (met uitzondering van de open inschrijvingstrainingen). Op deze manier dragen wij zorg voor een training die zo goed mogelijk aansluit, niet alleen bij de opdrachtgever maar ook bij de uiteindelijke deelnemers.

Ervarend leren: Ervarend leren is kort gezegd door te doen en te proberen te ervaren wat jouw gedrag voor een effect heeft op de omgeving. Naar aanleiding hiervan kun je bewuste keuzes maken om je gedrag al dan niet te veranderen. Dit uitgangspunt hanteert Skala bij al haar trainingen; learning by doing. Een beweging beginnen vanuit je normale en prettige “comfort zone” naar de iets minder prettige omgeving van leren. Dingen eens anders aanpakken dan je gewend bent kan tot hele goede en constructieve inzichten leiden.

Werkwijze

Voortraject: Skala gaat voorafgaand aan het ontwerp van een training of coaching grondig te werk. Zo besteden wij aandacht aan intakegesprekken met zowel opdrachtgever als deelnemers, voeren we daar waar nodig mystery visits of – calls uit en verdiepen wij ons in onze klant. Zodoende zijn wij in staat zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij de wensen en eisen van de diverse invalshoeken en zorgen we voor draagvlak voorafgaand aan het daadwerkelijke traject. In deze gesprekken besteden we tevens aandacht aan de transfer van het geleerde naar de praktijk en adviseren we onze klanten over effectieve borging na afloop van het traject. Wij geloven in een maatwerkontwerp dat afgestemd is op de dagelijkse praktijk van de deelnemers en zullen daar waar mogelijk praktijksituaties meenemen in onze training.

Uitvoer: Onze trainingen zijn praktijkgericht, tonen betrokkenheid bij de deelnemers en hebben als uitgangspunt “learning by doing”.  Een Chinees gezegde licht dit toe: “vertel het mij en ik zal het vergeten, laat het mij zien en ik zal het mij herinneren, betrek mij erin en ik zal het begrijpen”. Tijdens onze trainingen ervaren deelnemers kernwoorden als humor, betrokkenheid, vertrouwen, energie en inspiratie.

Borging: De vertaalslag naar de praktijk is een belangrijk onderdeel van een trainingstraject bij Skala. Het daadwerkelijk inzetten van nieuw gedrag vergt inzet en betrokkenheid van alle partijen. Skala is graag 1 van deze partijen. Wij adviseren u hoe u de borging naar de praktijk zo optimaal mogelijk kunt laten verlopen. Daarnaast evalueert Skala een training grondig; in hoeverre is het vooropgestelde doel bereikt, wat zijn opvallende zaken geweest tijdens het traject en hoe kunt u als opdrachtgever het rendement optimaal inzetten?

Loading...